Sol og legemidler - unngå hudreaksjoner (Legemiddelverket)

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/bivirkninger/sol-og-legemidler-kan-gi-hudreaksjoner-legemiddelverket?lenkedetaljer=vis)