Trafikk og bilkjøring: Alkohol + legemidler = svært trafikkfarlig

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/bivirkninger/trafikkfarlige-legemidler?lenkedetaljer=vis)