Helsebibliotekets legemiddelsøk

Enkeltlegemidler

Helsebiblioteket har utviklet et spesialsøk som gjør det mulig å søke i én og samme operasjon i de mest sentrale norske og internasjonale informasjonskildene. Søkeresultatet vises som en oversikt. I oversikten og ved hjelp av filtreringsmulighetene i venstremargen er det enkelt å finne den delen du er interessert i. Merk at du må klikke på «Vis alle» i venstremargen for å se alle kildene, informasjonstypene etc. det er treff i.

Søket gjenkjenner et legemiddel når du skriver inn virkestoff, preparat eller ATC-kode, og gjennomfører spesialsøket.

Merk at resultatet vises forskjellig avhengig av om du søker på virkestoff eller preparat. Ved søk på virkestoff får du treff i flere internasjonale kilder som f.eks. Micromedex. Ved søk på preparat får du i tillegg treff Felleskatalogen og i Legemiddelverkets søk (FEST).

Legemiddelgrupper

Det er mulig å søke på en del legemiddelgrupper samlet. Vi har valgt følgende hovedgrupper.

Øyeblikkelig hjelp

Legemidler ved ulike tilstander

Allergi

Anestesi

Blod

Endokrinologi

Ernæring

Gynekologi og fødsel

Hjerte og kar

Hud

Infeksjoner

Kreft

Luftveier

Mage og tarm

Munn og svelg

Muskel og skjelett

Nevrologi

Nyrer og urinveier

Psykisk helse

Smerter

Søvn

Vaksinasjon

Øye

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/helsebibliotekets-legemiddelsok)