Interaksjonssøk, P450 drug interaction table (Indiana University)

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/interaksjoner/10.p450-drug-interaction-table-indiana-university?lenkedetaljer=vis)