Legemidler og alkohol, Helsedirektoratet

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/interaksjoner/alkohol-og-legemidler?lenkedetaljer=vis)