Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/interaksjoner/cytokrom-p-450-3a4-kroppens-viktigste-arena-for-legemiddelinteraksjoner?lenkedetaljer=vis)