Cytokrom P-450-systemet

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/interaksjoner/oversikt-over-interaksjoner-via-cyp-enzymer?lenkedetaljer=vis)