Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/interaksjoner/tobakksroyking-og-interaksjoner-med-legemidler?lenkedetaljer=vis)