NEM - Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/klinisk-utproving/den-nasjonale-forskningsetiske-komite-for-medisin-og-helsefag-nem?lenkedetaljer=vis)