Avtale om forholdet til legemiddelindustrien

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddeletikk/avtale-om-forholdet-til-legemiddelindustrien?lenkedetaljer=vis)