Farmasøyter - Etikkrådet for farmasøyter i Norge

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddeletikk/farmasoyter-etikkradet-for-farmasoyter-i-norge?lenkedetaljer=vis)