Pasientorganisasjonene (FFO) og legemiddelindustrien - regler for samarbeid

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddeletikk/retningslinjer-for-samarbeid-mellom-ffo-og-lmi?lenkedetaljer=vis)