Farmasøyter og legemiddelindustri - retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom farmasøyter og legemiddelindustrien

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddeletikk/retningslinjer-for-samarbeid-og-samhandling-mellom-farmasoyter-og-legemiddelindustrien?lenkedetaljer=vis)