Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske legeforening

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddeletikk/retningslinjer-for-samarbeid-og-samhandling-mellom-leger-legeforeningen-og-legemiddelindustrien?lenkedetaljer=vis)