Sykepleiere og legemiddelindustri - Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom sykepleiere og legemiddelindustrien

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddeletikk/sykepleiere-og-legemiddelindustrien-retningslinjer-for-samarbeid-og-samhandling-mellom-sykepleiere-og-legemiddelindustrien?lenkedetaljer=vis)