Parenterale legemidler til barn - nasjonale blandekort

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddelhandtering/parenterale-legemidler-til-barn-nasjonale-blandekort?lenkedetaljer=vis)