Farmakologiportalen – norsk portal for legemiddel- og rusmiddelanalyser

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddelmonitorering/farmakologiportalen-norsk-portal-for-legemiddel-og-rusmiddelanalyser?lenkedetaljer=vis)