Legemiddeløkonomi – pasientens venn eller fiende

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddelokonomi/legemiddelokonomi-pasientens-venn-eller-fiende?lenkedetaljer=vis)