Legemiddelpolitikk: effekt av "cap" (refusjon av maksimalt antall resepter eller legemidler) - og delt betaling på rasjonell legemiddelbruk

(/legemidler/legemiddelpolitikk/effekt-av-refusjonsordninger-pa-rasjonell-legemiddelbruk?lenkedetaljer=vis)