Felles europeisk overvåkningsliste

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/legemiddelsikkerhet/overvakningsliste?lenkedetaljer=vis)