Abort - fortolkning av abortloven, begjæring om svangerskapsavbrudd, håndbok i nemndarbeid

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/abort-fortolkning-av-abortloven-begjaering-om-svangerskapsavbrudd-handbok-i-nemndarbeid?lenkedetaljer=vis)