Forskrift om apotek (apotekforskriften)

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-apotek-apotekforskriften?lenkedetaljer=vis)