Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-behandlingsreiser-til-utlandet-klimareiser?lenkedetaljer=vis)