Forskrift om bruk av legemidler til dyr

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-bruk-av-legemidler-til-dyr?lenkedetaljer=vis)