Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m.

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-etablering-og-gjennomf%C3%B8ring-av-psykisk-helsevern-mv?lenkedetaljer=vis)