Forskrift om gjennomføring m.m. av undersøkelser for smittsom sykdom av biologisk materiale for ikke-diagnostiske formål

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-gjennomforing-m.m.av-undersokelser-for-smittsom-sykdom-av-biologisk-materiale-for-ikke-diagnostiske-formal?lenkedetaljer=vis)