Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-handtering-av-medisinsk-utstyr?lenkedetaljer=vis)