Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften)

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-innsamling-og-behandling-av-helseopplysninger-i-dodsarsakregisteret-dodsarsakregisterforskriften?lenkedetaljer=vis)