(https://www.helsebiblioteket.no/luftveier/retningslinjer-og-veiledere)