Bærbar mikrobølgetomograf (Strokefinder) for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/akuttmedisin/baerbar-mikrobolgetomograf-strokefinder-for-tidlig-diagnostikk-og-behandling-ved-hjerneslag)