Håndholdt EKG-apparat (rapid Rhythm ECG) for tidlig diagnostikk av hjerteflimmer og andre hjerterytmeforstyrrelser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/akuttmedisin/handholdt-ekg-apparat-rapid-rhythm-ecg-for-tidlig-diagnostikk-av-hjerteflimmer-og-andre-hjerterytmeforstyrrelser)