Bruk av roboter for telemedisinsk overvåking og kommunikasjon med pasienter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/allmennmedisin/bruk-av-roboter-for-telemedisinsk-overvaking-og-kommunikasjon-med-pasienter)