Kontinuerlig overvåking av innstikksted for perifert venekateter (ivWatch Model 400)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/allmennmedisin/kontinuerlig-overvaking-av-innstikksted-for-perifert-venekateter-ivwatch-model-400)