Laborratorietest (IBSchek) for å påvise postinfeksiøst irritabel tarmsyndrom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/allmennmedisin/laborratorietest-ibschek-for-a-pavise-postinfeksiost-irritabel-tarmsyndrom)