Pasientnær hurtigtest (FebriDx) for å skille mellom respiratorisk virus- og bakterieinfeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/allmennmedisin/pasientnaer-hurtigtest-febridx-for-a-skille-mellom-respiratorisk-virus-og-bakterieinfeksjon)