Ablasjonsteknikker i behandling av lokalisert prostatakreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/ablasjonsteknikker-i-behandling-av-lokalisert-prostatakreft)