Selvhjelpsprogram (ACT Now! Diabetes) for bedre glykemisk kontroll og livskvalitet ved type 2-diabetes

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/act-now-diabetes-innovative-medical-technology-overview)