Tester for påvisning av biomarkører ved mistanke om preterm fødsel -Oppdatert retningslinjer fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/biomarker-tests-to-help-diagnose-preterm-labour-in-women-with-intact-membranes)