Ny modell for samhandling mellom primærhelsetjeneste og akuttmottak i England (PACS vanguards)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/developing-new-models-of-care-in-the-pacs-vanguards-a-new-national-approach-to-large-scale-change)