Fysisk aktivitet på resept -Effekt av den svenske modellen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/effekter-av-den-svenska-modellen-for-fysisk-aktivitet-pa-recept-far)