Passiv bevegelsestrening for pasienter med hjerneslag, ryggmargsskade eller under intensivbehandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/effekter-av-passivt-rorelseuttag-hos-patienter-med-stroke-ryggmargsskada-eller-behov-av-intensivvard)