Embolisering av arterier i prostata (PAE) som behandling av godartet forstørret prostata (benign prostatahyperplasi)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/embolisering-av-arterier-i-prostata-pae-som-behandling-av-godartet-forstorret-prostata-benign-prostatahyperplasi)