Sårpleie (EpiFix) for kroniske sår

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/epifix-for-chronic-wounds)