Håndtransplantasjon etter amputasjon grunnet ikke-maligne tilstander

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/handtransplantasjon-etter-amputasjon-grunnet-ikke-maligne-tilstander)