Hysteroskopisk metrieplastikk av uterusseptum ved gjentatte spontanaborter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/hysteroskopisk-metrieplastikk-av-uterusseptum-ved-gjentatte-spontanaborter)