Kombinert endoskopisk og laparoskopisk fjerning av polypper i tarm

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/kombinert-endoskopisk-og-laparoskopisk-fjerning-av-polypper-i-tarm)