Laparoskopisk fremre nettrektopeksi ved internt rektalprolaps

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/laparoscopic-ventral-mesh-rectopexy-for-internal-rectal-prolapse)