Lavintensitet pulset ultralyd for å fremme tilheling av brudd med forsinket eller manglende tilheling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/low-intensity-pulsed-ultrasound-to-promote-healing-of-delayed-union-and-non-union-fractures)