Lavintensitet pulset ultralyd for å fremme tilheling av ferske brudd med lav risiko for manglende tilheling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/low-intensity-pulsed-ultrasound-to-promote-healing-of-fresh-fractures-at-low-risk-of-non-healing)