Mosaikkplastikk ved symptomgivende bruskskader i kneleddet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/andre-metoder/mosaikkplastikk-ved-symptomgivende-bruskskader-i-kneleddet)